Çerez Politikası

CGT TEKSTİL İNŞAAT VE TİC.LTD.ŞTİ şirketi, veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun(Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında bu metni hazırlamıştır.

Bu Çerez Aydınlatma metninin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerez Türleri

Sürelerine Göre Çerez Türleri

1. Oturum çerezleri: Oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir.

2. Kalıcı çerezler: Bu Çerezler sizler silene kadar veya yok olma gününe bağlı olarak tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar sabit sürücünüzde kalan çerezlerdir.

Kaynaklarına Göre Çerez Türleri

1. Birinci Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL tarafından yerleştirilmektedir.

2. Üçüncü Taraf Çerezler: Üçüncü taraf çerezler kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Türleri

1. Zorunlu Çerezler: Bu tarz çerezler web sitesinin işleyişi için zorunludur ve kapatılamaz. Bunlar genellikle sizin gizlilik tercihlerinizi tutmak veya sisteme girerken ya da bir form doldururken girdiğiniz verileri kullanmak amacıyla güncellenirler. Tarayıcınızı bu çerezleri engellemek veya sizi uyarması için güncelleyebilirsiniz, fakat sitenin bazı parçaları çalışmayabilir. Bu çerezler kişisel bilgi içermezler.

2. Performans Çerezleri: Bu çerezleri sitenin ziyaretçi sayılarını ve trafiğini anlamak için kullanırız, böylece sitemizin performansını ölçebilir ve iyileştirebiliriz. Bunlar bizim hangi sayfaların en çok ya da en az kullanıldığını anlamamıza ve ziyaretçilerin sitede nasıl hareket ettiklerini görmemize yardımcı olur. Bu çerezlerin topladığı bilgiler kişisel olarak değil topluca anonim olarak işlenir. Eğer bu çerezlere izin vermezseniz, sizin sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz.

3. Fonksiyonel Çerezler:  Bu çerezler sitenin daha fonksiyonel ve kişiselleştirilmiş olmasına olanak sağlar. Bizim tarafımızdan veya sayfalara eklediğimiz 3.parti servis sağlayıcıları tarafından güncellenebilirler. Eğer bu çerezlere izin vermezseniz bu servislerin bazıları veya tümü düzgün çalışmayabilir.

4. Pazarlama Çerezleri: Bu çerezler reklamcılık alanındaki iş ortaklarımız tarafından kullanılabilirler Bu reklam şirketleri sizin ilgi alanlarınıza göre profilleme yapabilir ve diğer gezindiğiniz web sitelerinde sizin ilginizi çekebilecek reklamları size gösterebilirler. Doğrudan kişisel bilgi saklamazlar, fakat sizin tarayıcıdaki ve internet cihazınızdaki sizi tanımlayan tekil kimliği kullanırlar. Eğer bu çerezlere izin vermezseniz, daha az hedefli pazarlamaya mazur kalırsınız.

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar
Web sitesi üzerinde kullanılmakta olan ve aşağıdaki tabloda detayları verilen bazı çerezler kişisel veriler içermektedir. Bu çerezlerin kullanımına onay vermeniz durumunda açık rızanız dahilinde bazı kişisel verileriniz yurtdışındaki iş ortaklarımıza aktarılır.

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler

1. Zorunlu çerezler: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

2. Performans Çerezleri: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

3. Fonksiyonel çerezler: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

4. Pazarlama çerezleri: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız ve İlgili Kişilerin Talepleri

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre aşağıdaki adrese veya e-posta adresine yazılı olarak iletebilirler.

Adres: Merkez Mh. Ferah Sk. No:22/A Çekmeköy-İstanbul

e-posta Adresi: [email protected] 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

İnternet sitemizde istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Değişiklikleri kaydet” butonuna tıklayınız.

Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org adresinden ulaşmak mümkündür. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

  • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

  • Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma

  • Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/windows/tan%C4%B1mlama-bilgilerini-silme-ve-y%C3%B6netme-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

  • Safari: https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

  • Opera: https://www.operaturkiye.net/cerezleri-nasil-silebilirim/index.html

Bunun dışında;

  • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezler’i kapatmak için şu linke tıklayınız: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için şu linke tıklayınız: https://www.google.com/settings/ads/

  • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler şu link üzerinden yönetilebilir: http://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz

  • Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Son güncelleme tarihi: 31.10.2023

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

 

www.cigit.com.tr- sınıflandırılmış çerez listesi
Çerez Adı Çerez Sağlayıcı (Domain) Çerez Türü Çerez Süresi Çerez Tanımı
__RequestVerificationToken www.cigit.com.tr Zorunlu Oturum Süresince Bu, ASP.NET MVC teknolojileri kullanılarak oluşturulan web uygulamaları tarafından ayarlanan sahteciliğe karşı bir çerezdir. Siteler Arası İstek Sahteciliği olarak bilinen bir web sitesine yetkisiz içerik gönderilmesini durdurmak için tasarlanmıştır.
SERVERID www.cigit.com.tr Zorunlu Oturum Süresince Yük dengeleme için kullanılır. HAProxy Load Balancer yazılımıyla ilişkilidir.
__cf_bm .www.cigit.com.tr Zorunlu 30 dakika Cloudflare'nin bot ürünleri, sitenizi kötü botlardan korumak için otomatik trafiği tanımlar ve azaltır. Cloudflare, __cf_bm tanımlama bilgisini, Bot Yönetimi veya Bot Dövüş Modu tarafından korunan Müşteri sitelerine erişen Son Kullanıcı cihazlarına yerleştirir. Bu bot çözümlerinin düzgün çalışması için __cf_bm tanımlama bilgisi gereklidir.
__cf_bm .ticimax.cloud Zorunlu 30 dakika Cloudflare'nin bot ürünleri, sitenizi kötü botlardan korumak için otomatik trafiği tanımlar ve azaltır. Cloudflare, __cf_bm tanımlama bilgisini, Bot Yönetimi veya Bot Dövüş Modu tarafından korunan Müşteri sitelerine erişen Son Kullanıcı cihazlarına yerleştirir. Bu bot çözümlerinin düzgün çalışması için __cf_bm tanımlama bilgisi gereklidir.
ticimax_PopupSettings www.cigit.com.tr Zorunlu 30 gün Kullanıcıya gösterilen popuplar ile ilgili teknik verilerilerin tutulduğu çerezdir .
Ticimax_Cart_SessionID www.cigit.com.tr Zorunlu Oturum Süresince Logout ve login sepetleri birleştirmek için kullanılan sepet id’lerin tutulduğu çerezdir
TicimaxReferer www.cigit.com.tr Zorunlu 7 gün Kullanıcının siteye nereden yönlendirildiği bilgisinin tutulduğu çerezdir.
cookiespool_consent www.cigit.com.tr Zorunlu 6 ay Web sitesinde kullanılan çerezler için Cookiespool aracılığıyla ziyaretçiden alınan açık rıza seçimlerini saklamak için kullanılır.
_cfuvid .www.cigit.com.tr Zorunlu Oturum Süresince Bu çerez, Cloud flare tarafından sağlanan hizmetlerin bir parçasıdır - yük dengeleme ve web dağıtımı dahil web sitesi operatörleri için site içeriği ve hizmet veren DNS bağlantısı.
_cfuvid .ticimax.cloud Zorunlu Oturum Süresince Bu çerez, Cloud flare tarafından sağlanan hizmetlerin bir parçasıdır - yük dengeleme ve web dağıtımı dahil web sitesi operatörleri için site içeriği ve hizmet veren DNS bağlantısı.
TcmxSID www.cigit.com.tr Zorunlu Oturum Süresince Kullanıcıları ayırt etmek için benzersiz bir ID saklar.
audit .rubiconproject.com Zorunlu 365 gün Çerez onay verilerini kaydetmek için Rubicon Project çerezi.
_ga .cigit.com.tr Performans 400 gün Bu çerez Google Analytics tarafından kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.
uid .criteo.com Performans 390 gün Bir kullanıcıyı tanımlamak için benzersiz bir kimlik içerir
_gid .cigit.com.tr Performans 1 gün Kullanıcının internet sitesini nasıl kullandığına dair veriler oluşturmak için benzersiz bir ID/kimlik kaydetmeye yarar.
stx_user_id .sharethrough.com Performans 30 gün Hedeflenen ve alakalı içerik sunma
_ga_* .cigit.com.tr Performans 400 gün Bu çerez Google Analytics tarafından kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.
pid .smartadserver.com Fonksiyonel 396 gün SmartAdServer, uzaktan reklam sunma sistemidir. Siteler ve Reklamverenler, çevrimiçi reklam kampanyalarının dağıtımını yönetmek için sistemi kullanıyor. Kampanyalarının sunumunu takip etmek ve performanslarını artırmak için ziyaretçileri hakkında anonim istatistiksel veriler toplayabilirler.
visitor .postrelease.com Fonksiyonel 365 gün Dil tercihlerini hatırlamak ve içeriği kişiselleştirmek için Magnolia tarafından kullanılan çerez.
CultureSettings www.cigit.com.tr Fonksiyonel Oturum Süresince Site üzerinde ülke/dil seçimi var ise seçilen kaydın teknik detaylarının tutulduğu çerezdir.
SonZiyaretEdilenUrunler www.cigit.com.tr Fonksiyonel 7 gün Web sitesi üzerinde son ziyaret edilen ürünlerin bilgisini saklar. 
_gcl_au .cigit.com.tr Pazarlama 90 gün Dönüşümleri depolamak ve izlemek için kullanılır.
IDE .doubleclick.net Pazarlama 400 gün Bu çerez, DoubleClick/Google Marketing Suite'teki reklam kampanyalarının hedeflenmesi, analiz edilmesi ve optimizasyonu için kullanılır
_fbp .cigit.com.tr Pazarlama 90 gün Facebook tarafından, üçüncü taraf reklamcılardan gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır
_gat_UA-* .cigit.com.tr Pazarlama 1 saat İstek oranını kısmak için kullanılan Google  Analytics çerezi.
tuuid .bidswitch.net Pazarlama 365 gün Bireysel kullanıcıları tanımlamak için benzersiz değer.
tuuid_lu .bidswitch.net Pazarlama 365 gün Bidswitch.com'un ziyaretçiyi birden çok web sitesinde izlemesini sağlayan benzersiz bir ziyaretçi kimliği içerir. Bu, Bidswitch'in reklam alaka düzeyini optimize etmesine ve ziyaretçinin aynı reklamları birden çok kez görmemesini sağlamasına olanak tanır.
khaos .rubiconproject.com Pazarlama 365 gün Reklam kampanyalarını izlemek ve anonimleştirilmiş kullanıcı davranışı istatistiklerini toplamak için kullanılır.
TestIfCookieP .smartadserver.com Pazarlama 396 gün SmartAdServer, uzaktan reklam sunma sistemidir. Siteler ve Reklamverenler, çevrimiçi reklam kampanyalarının dağıtımını yönetmek için sistemi kullanıyor. Kampanyalarının sunumunu takip etmek ve performanslarını artırmak için ziyaretçileri hakkında anonim istatistiksel veriler toplayabilirler.
csync .smartadserver.com Pazarlama 366 gün Kullanıcı reklamlarını görüntülemek için kullanıcının hareketini ve çeşitli reklamveren tekliflerini temel alarak reklam gösterimini optimize eder.
tuuid_lu .360yield.com Pazarlama 90 gün Bidswitch.com'un ziyaretçiyi birden çok web sitesinde izlemesini sağlayan benzersiz bir ziyaretçi kimliği içerir. Bu, Bidswitch'in reklam alaka düzeyini optimize etmesine ve ziyaretçinin aynı reklamları birden çok kez görmemesini sağlamasına olanak tanır.
demdex .demdex.net Pazarlama 180 gün Audience Manager'ın bir kullanıcıyı tanımlayabileceği benzersiz değer. Diğerlerinin yanı sıra tanımlama, segmentasyon, modelleme ve raporlama amacıyla kullanılır.
CMID .casalemedia.com Pazarlama 365 gün Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar.
CMPS .casalemedia.com Pazarlama 90 gün Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar.
CMPRO .casalemedia.com Pazarlama 90 gün Daha alakalı reklamlar sunmak için birden fazla web sitesinden ziyaretçi davranışı hakkında veri toplar - Bu, web sitesinin ziyaretçiye aynı reklamın gösterilme sayısını sınırlamasına da olanak tanır.
IDSYNC .analytics.yahoo.com Pazarlama 365 gün Çerez verilerinin ziyaretçinin tarayıcısında güncellenmesi gerekip gerekmediğini belirler - Bu, üçüncü taraf reklam sunma şirketleri tarafından belirlenir.
criteo exchange.mediavine.com Pazarlama 14 gün Bu çerez Outbrain tarafından ayarlanır ve web sitesi ile ilgili teknik verileri analiz etmek için kullanılır.
dpm .dpm.demdex.net Pazarlama 180 gün Reklam ve yeniden hedefleme için kullanılır.
ayl_visitor .omnitagjs.com Pazarlama 30 gün Bu çerez, ziyaretçi hakkındaki verileri kaydeder. Bilgiler, reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır.
_kuid_ .krxd.net Pazarlama 180 gün Geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır.
PugT .pubmatic.com Pazarlama 30 gün Aynı reklam ağını kullanan web siteleri arasında tekrar ziyaretler sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlara izin vermek için kullanılır.
obuid .outbrain.com Pazarlama 90 gün Anonim kullanıcının kimliğini tutar. Önerilerin tıklanması gibi kullanıcı işlemlerini izlemek için kullanılır
test_cookie .doubleclick.net Pazarlama 15 dakika Bu çerez, web sitesi ziyaretçisinin tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini belirlemek için DoubleClick (Google'a aittir) tarafından ayarlanır.
cto_bundle .cigit.com.tr Pazarlama 1 yıl 1 ay Bu çerezler, web sitesindeki reklamları daha alakalı hale getirmek için kullanılır. Ziyaretçi davranışına göre veri toplar ve web sitesini optimize eder.
A3 .yahoo.com Pazarlama 365 gün Yahoo için reklam hedefleme çerezi.
_ttp .tiktok.com Pazarlama 390 gün Reklam kampanyalarınızın performansını ölçmek ve iyileştirmek ve kullanıcının TikTok'taki deneyimini (reklamlar dahil) kişiselleştirmek için.
_ttp .cigit.com.tr Pazarlama 390 gün Reklam kampanyalarınızın performansını ölçmek ve iyileştirmek ve kullanıcının TikTok'taki deneyimini (reklamlar dahil) kişiselleştirmek için.
_tt_enable_cookie .cigit.com.tr Pazarlama 390 gün Bu çerez, reklamlarımızı optimize etmemize yardımcı olmak için web sitenizin etkinliğini izlemenin bir aracı olarak kullanılır.
visitor-id .media.net Pazarlama 365 gün Bu çerez, ziyaretçi hakkında bilgi toplamak için kullanılır. Bu bilgiler, web sitesinin operatöründe dahili analitik için saklanacaktır. 
data-c-ts .media.net Pazarlama 30 gün Web siteleri arasında kullanıcı hakkında veri toplar - Bu veriler, reklamları daha alakalı hale getirmek için kullanılır.
data-c .media.net Pazarlama 30 gün Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. 
c .bidswitch.net Pazarlama 365 gün Bu çerez, Rubicon Project tarafından kullanıcı tanımlamasının senkronizasyonunu ve çeşitli reklam hizmetleri arasında kullanıcı verilerinin değiş tokuşunu kontrol etmek için ayarlanır.
fr .facebook.com Pazarlama 90 gün Hedefli reklamcılık için kullanılan benzersiz bir tarayıcı ve kullanıcı kimliği içerir.
tluid .3lift.com Pazarlama 90 gün Bu çerez, ziyaretçiyi tanımlamak ve birden fazla web sitesinden ziyaretçi verilerini toplayarak reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır - bu ziyaretçi verilerinin değişimi normalde bir üçüncü taraf veri merkezi veya reklam değişimi tarafından sağlanır.
tt_viewer .teads.tv Pazarlama 364 gün Teads, ortak web sitelerimizde gördüğünüz video reklamları kişiselleştirmeye yardımcı olmak için bir tt_viewer" çerezi kullanır."
um .360yield.com Pazarlama 90 gün Teklif sürecini etkinleştirmek için.
umeh .360yield.com Pazarlama 90 gün Teklif sürecini etkinleştirmek için.
mv_tokens exchange.mediavine.com Pazarlama 14 gün Bu çerez mediavine reklam ajansı ile ilişkilidir. Kullanıcı ile ilgili profil oluşturup ilgili reklamları göstermek amaçlıdır.
mv_tokens_eu-v1 exchange.mediavine.com Pazarlama 14 gün Üçüncü taraf reklam verenlerin ilgili reklamla ziyaretçiyi hedeflemesine izin veren benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.
KRTBCOOKIE_97 .pubmatic.com Pazarlama 30 gün Aynı reklam ağını kullanan web siteleri arasında tekrar ziyaretler sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlara izin vermek için kullanılır.
am_tokens exchange.mediavine.com Pazarlama 14 gün Kullanıcıya alakalı içerik ve reklam sunar. 
am_tokens_eu-v1 exchange.mediavine.com Pazarlama 14 gün Kullanıcıya alakalı içerik ve reklam sunar. 
yieldmo_id .yieldmo.com Pazarlama 365 gün Cihaz tanımlayıcısını kullanarak izleme yapar.
ptrcriteo .ads.yieldmo.com Pazarlama 365 gün Pazarlama çerezi.
tvid .tremorhub.com Pazarlama 365 gün Tremorvideo reklam çerezi
tv_UICR .tremorhub.com Pazarlama 30 gün Tremorvideo reklam çerezi
optout .criteo.com Pazarlama Oturum Süresince Ziyaretçinin herhangi bir çerezin, izleyicinin veya diğer hedef kitle hedefleme araçlarının seçimini kaldırıp kaldırmadığını tanımlar.
status .postrelease.com Pazarlama 365 gün Bu alan adı Nativo'ya aittir. Şirket çeşitli pazarlama ve reklam hizmetleri sunmaktadır.
cookieJartestCookie sync.outbrain.com Pazarlama 1 gün Yeniden hedefleme reklamı için kullanılan çerezdir.

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR